ParCoaching.se

Vi är internationellt certifierade coacher, beteendevetare eller terapeuter som vidareutbildat och specialiserat sig inom ParCoaching. De har genomgått en vidareutbildning som omfattar ParCoach-metodik och verktyg som används av samtliga ParCoacher. Detta garanterar att alla ParCoacher som finns namngivna på denna sida arbetar efter samma standard och kvalitetsambition.

Vi arbetar alltid efter en nöjd kund garanti. Det innebär att ni skall vara nöjda med coachens kompetens, engagemang och etiska standard. Vi arbetar efter ICF:s riktlinjer för professionell standard och etiska riktlinjer.

 

Läs mer om ICF:s kärnkompetenser här!

Läs mer om ICF:s etiska riktlinjer här!

 

Certifierade ParCoacher i Södra & Västra Sverige

Ulrik Lork har mer än 30 års yrkeserfarenhet från en rad olika områden inom näringslivet, är PCC-certifierad av ICF och har arbetat med professionell coaching sedan 2002. Han är grundare av parcoachmetodiken, ansvarig för våra utbildningar och certifieringsprocess, samt coachar på svenska, engelska och tyska. Han nås via: ulrik.lork@parcoaching.se eller telefon: 0708-619181

Jan Sagdahl är en HR-specialist med lång erfarenhet av coaching, seminarier och utbildning. Han är CTI-certifierad coach, handledare inom grupputveckling och arbetar med individer, par och grupper. Jan har sin bas i Göteborg. Han nås via: jan.sagdahl@parcoaching.se Telefon: 0736-79 77 86

Katarina Sundbäck har lång yrkeserfarenhet som pedagog, ledare och HR-specialist. Hon är certifierad av NLPTA och coachar individer, par och grupper.

Katarina har sin bas i Göteborg och nås via: katarina.sundback@parcoaching.se

Telefon: 0727-152964

Maria Magyar är ICF-coach och diplomerad organisationscoach. Hon har lång erfarenhet av chefs- och projektledaruppdrag samt att leda förbättrings- och kvalitetsarbete i organisationer. Marias bas är i Göteborg.

Maria nås på: maria@parcoaching.se / 0736-601636

Mattias Hermansson är en managementkonsult med gedigen erfarenhet som chef, projektledare och coach. Han har Göteborg som sin bas.

Hans kontaktuppgifter är:

mattias.hermansson@parcoaching.se

Telefon: 0727-203248

Malin Wendel arbetar som professionell coach och hjälper människor att må och fungera bättre. Hon har en bakgrund som beteendevetare, Fil. Mag. i Psykologi och är INLPTA certifierad coach. Malin har sin bas i Karlskrona. Hennes kontaktuppgifter är: malin.wendel@parcoaching.se / 0708-28 08 55

Ewa Sjöros-Svensson är en professionell coach med Kalmar som sin bas. Hon har en lång och varierad erfarenhet från olika branscher men lyser fortfarande av nyfikenhet på livet.

Hennes kontaktuppgifter är:

ewa.sjorossvensson@parcoaching.se / 0706-61 96 76

 

Nils Schaffer är ACC-certifierad professionell coach med bas i Mölndal. Han har en bakgrund inom teknik och IT med lång erfarenhet från utbildningsområdet.

Hans kontaktuppgifter är:

nils.schaffer@parcoaching.se

Telefon: 0733-109 289

Certifierade ParCoacher i Östra & Norra Sverige

Monika Keiller Sjövall är ACC-certifierad coach med sin bas i Stockholm. Hon har en bakgrund som chef och företagsledare med lång erfarenhet av att sätta mål och följa upp dem. Monika har i över 30 år arbetat med försäljning och säljledning och nås på: monika.keiller@parcoaching.se Telefon: 0708-947471

Astrid Gauffin är PCC-certifierad och diplomerad karriärrådgivare med lång erfarenhet av ledarskaps- och personalutveckling i näringslivet och offentlig sektor. Hon coachar på svenska och engelska och har sin bas i Stockholm. Hennes kontaktuppgifter är: astrid.gauffin@parcoaching.se / 070-2686232

Lina Alexanderson är ICF-coach, andningspedagog och har jobbat med professionell coaching sedan 2011. Hon har sin bas i Sundsvall där hon coachar individer, par och grupper. Lina nås på: lina.alexanderson@parcoaching.se / 0701-738096

Ursula Lork är legitimerad psykolog och PCC-certifierad coach med bas i Hudiksvall. Hon har lång erfarenhet som organisationspsykolog inom både näringsliv och kommunal verksamhet.

Hennes kontaktuppgifter är: ursula.lork@parcoaching.se / 0706-311 838

Ava Pettersson är certifierad inom Extended DISC och diplomerad coach. Hon är medförfattare till boken ”Framgångsrikt Ungdomsledarskap". Ava har lång erfarenhet som förskollärare, konsulent och pedagogisk säljare. Hennes bas är Stockholm och nås via: ava.pettersson@parcoaching.se

Björn Pettersson är en erfaren ICF-certifierad coach och certifierad utbildare inom Extended DISC. Som coach har han en orubblig tro på varje människas fantastiska utvecklingspotential och vill inspirera till att hitta var och ens inre drivkraft och kreativitet. Björn har Stockholm som bas & hans kontaktuppgifter är:

bjorn.pettersson@parcoaching.se / 0707-509522