ParCoaching.se

ParCoaching

ParCoaching är för er som vill utveckla er relation som kärlekspar och vänskapspar.

ParCoaching är utvecklat för att locka fram det bästa i varje person. Vi har alla olika sätt att kommunicera på och ibland kan det vara svårt att förstå hur en annan person tänker, uttrycker eller beter sig. ParCoaching fokuserar på vad som är gemensamt och möjligt för båda parter, så att era styrkor kan användas för att överbrygga era utmaningar.

Det centrala i ParCoaching är att vi arbetar med att utveckla er relation till varandra. Till skillnad från terapi har coaching ett framtidsorienterat fokus och betonar det ni vill lyckas med istället för att fokusera på det som inte fungerar.

Att investera i sin relation skapar ett starkare vi där kännedom om varandras nuvarande situation och drömmar inför framtiden skapar förståelse och respekt. Konflikter byts ut mot konstruktiv dialog och ni fastnar inte i småsaker utan kan fokusera på det som är värdefullt för er båda.

 

Med eller utan Extended DISC®

Extended DISC är en kommunikations-och beteendeprofil, både individuellt och över er relation, där det framgår hur ni lättast förstår och respekterar varandras kommunikativa likheter och olikheter. Båda personerna i paret får insikter i hur deras egna sätt att kommunicera och agera påverkar varandra. Utifrån dessa insikter beslutas om gemensamma aktiviteter som utvecklar relationen på ett konkret och praktiskt sätt. ParCoaching genomförs med eller utan Extended DISC.

Extended DISC® ger:

-Självinsikt; Vad driver mig? Varför får jag inte vissa saker gjorda? Varför är vissa situationer så enkla för mig och andra utmanande?

-Förståelse för andra; Varför upplever andra samma situation på ett annat sätt än jag? Vad driver personer som pratar och beter sig annorlunda än jag?

-Strategier för att skapa goda relationer; Hur kan jag genom små insatser skapa goda och långvariga relationer?

 

Parcoaching med Extended Disc® ger:

-Förståelse för sitt eget och din partners sätt att kommunicera och bete sig

-Insikter i hur vår kommunikation påverkar andra

-Insikter i hur kommunikationen och förhållandet kan förbättras

 

Läs mer om Extended Disc® här

Historik

Ulrik Lork grundade ParCoaching.se för att ge alla par som vill utveckla sin relation den möjligheten.

Han har professionellt arbetat med coaching av individer, par och grupper sedan 2002 och har mer än 1500 timmars coacherfarenhet. Ulrik är Professionellt Certifierad Coach och var ICF Sveriges (Internationella Coach Federationen) första styrelseordförande mellan 2008-2010.

Referenser

"Detta var den bästa investeringen vi gjort för att förstå varandra bättre. Nu fastnar vi inte i småsaker utan stannar upp när det är något viktigt som behöver pratas om. En högst påtaglig skillnad"

-Bengt & Liselott

"Att säga att detta räddade vårt förhållande kanske är att ta i men vi har det mycket bättre tillsammans nu. Detta är nåt alla par borde göra!"

-Anna & Johan

 

"Vi startade parcoaching för att hitta tillbaka till varandra sedan barnen flyttat hemifrån. Vi valde mellan detta och att skiljas och vi valde rätt.... Ett halvår efter parcoachingen har vi det bättre än vi haft det någonsin. Vi fick verkligen upp ögonen för varandra på ett helt nytt sätt!

-Jörgen & Maria